Vrátenie a reklamácia

Veríme vo kvalitu našich produktov, preto veríme, že s nimi budete nadmieru spokojní. Niekedy sa ale niečo môže pokaziť a to je ten moment, keď vám s reklamáciou alebo vrátením tovaru radi pomôžeme.

Ako vrátiť tovar, nakúpený na e-shope?

Koľko mám času na vrátenie tovaru?

Tovar zakúpený cez náš e-shop www.pamlskovace.sk môžete vrátiť do 14 dní.

Ako môžem tovar vrátiť?

Vyplňte formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy a pošlite nám ho elektronicky na e-mail info@pamlskovace.sk alebo poštou na adresu Aylindo s.r.o., Ječná 1675/1, Hořovice, 268 01, Česká republika. Tovar musí byť vrátený do 14. dní od doručenia objednávky.

V akom stave má vrátený tovar byť?

V kompletnom a nepoškodenom stave, tovar musí byť nový, aby mohlo urobiť radosť inému kupujúcemu. Bez prasklín, odrenín a nečistôt vr. nepoškodeného krabicového balenia ak bolo súčasťou tovaru.

Čo ak tovar nespĺňa podmienky vrátenia?

V prípade, že tovar nie je odoslaný v popísanom stave vyššie, bude tovar považovaný za poškodený. Škody vzniknuté na tovare budú kompenzované znížením vrátenej kúpnej ceny.

Kto hradí náklady na vrátenie tovaru?

Náklady spojené s vrátením tovaru si znáša kupujúci sám.

Keď tovar vrátim, kedy dostanem svoje peniaze späť?

Peniaze vám vrátime na účet uvedený vo formulári do 14 dní po obdržaní vráteného tovaru a dodržaní podmienok na vrátenie tovaru.

Dostal/a som spolu s tovarom darček. Čo mám s ním robiť?

Pokiaľ ste k nákupu dostali darček, pri odstúpení od kúpnej zmluvy ho máte povinnosť vrátiť. Ak nevrátite darček spolu s tovarom, bude o hodnotu darčeka znížená platba, ktorú vám budeme vracať.

V akom prípade nemôžem vracať tovar?

Podľa Občianskeho zákonníka od kúpnej zmluvy nemožno odstúpiť v nasledujúcich prípadoch:

  • ak bol tovar upravený podľa priania kupujúceho;
  • pri tovare, ktorý podlieha rýchlej skaze;
  • pri tovare, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
  • pri tovare v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Ako reklamovať zakúpený tovar?

Pokiaľ zakúpený tovar vykazuje vady, nespĺňa vlastnosti, ktoré sú popísané v popise výrobku alebo sa poškodilo, máte právo ho reklamovať. Podmienky reklamácie popisujú Obchodné podmienky v odseku 7. Práva z chybného plnenia.

Do kedy môžem uplatniť reklamáciu?

Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa prevzatia. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu vady av jej dôsledku k zamietnutiu reklamácie.

Na čo sa reklamácia nevzťahuje?

  • na tovar, ktorý má uvedený minimálny dátum trvanlivosti;
  • na tovar, ktorý je predaný za zníženú cenu z dôvodu vopred oznámenej vady, s ktorou ho kupujúci vedome zakúpil;
  • na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním;
  • na tovar predaný ako použitý;
  • na mechanické poškodenie tovaru.

Je potrebné doložiť účtenku alebo faktúru?

Áno, bez dokladu nemožno tovar reklamovať.

Ako môžem tovar reklamovať?

Vyplňte Formulár na uplatnenie reklamácie a spoločne s tovarom, kópiou faktúry, vašou spätnou adresou a prípadne aj s číslom vášho bankového účtu pre prípad vrátenia peňazí pošlite na adresu Aylindo s.r.o., Ječná 1675/1, Hořovice, 268 01, Česká republika.

Kedy dostanem potvrdenie o prijatí reklamácie?

Do 3 dní od prijatia reklamovaného tovaru vám oznámime, že sme reklamáciu prijali na spracovanie.

Aká je lehota vybavenia reklamácie?

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.