Čo robiť, ak prepravca poškodí vašu zásielku

Niekedy sa môže stať, že vám radosť z tovaru pokazí prepravcu a doručí vám tovar, ktorý bol počas prepravy poškodený. Čo máte robiť v tomto prípade?

1. Pri prevzatí tovaru od prepravcu skontrolujte neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad tento bezodkladne oznámte prepravcovi ihneď na mieste pri odovzdaní balíka.

2. V prípade, že porušenie obalu svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusíte zásielku od prepravcu prevziať. Pokiaľ napriek tomu prevezmete poškodenú zásielku, ste povinní popísať nedostatok/tky v protokole o prevzatí zásielky, inak sa nemôžete dovolávať nárokov z poškodenia zásielky v priebehu prepravy. Odporúčame si zaobstarať fotodokumentáciu a nechať si obal a výplne zásielky pre prípadné neskoršie posúdenie oprávnenosti reklamácie.

3. Spíšte zápis o škode s prepravnej spoločnosti. Zápis o škode môžete napísať aj vy ako príjemca zásielky, avšak podať reklamáciu právo nemáte (tú má iba ten, kto má podpísanú zmluvu v prepravnej spoločnosti, teda predajcu – my).

4. Nahlásiť škodu musíte bezodkladne.

5. Reklamáciu doručenia nám nahláste na email info@pamlskovace.sk a pre urýchlenie riešenia reklamácie priložte fotografie:

  • poškodenie tovaru;
  • vonkajšieho prepravného obalu (vrátane prepravného štítku, manipulačných značiek a prípadného viditeľného poškodenia);
  • uloženie tovaru v zásielke a to vrátane vnútornej výplne (dôležité).

Záleží nám na tom, aby ste boli spokojní, preto sa budeme snažiť podobné situácie vyriešiť čo najrýchlejšie.